Werken bij UMC Utrecht
menu
Vacaturenummer: 2018/0967
Reageren tot en met: 15 februari 2019
Niveau: Wo
Dienstverband: Stage
Diensttijdpercentage: 60%

De stages zijn bedoeld voor gemotiveerde studenten die graag werken in een academische setting waarin patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en beroepsontwikkeling centraal staan. Als stagiair loop je mee met een van de psychologen of orthopedagogen van een team. De werkzaamheden van de psychologen, en dus ook van de stagiairs, verschillen enigszins per team. Stagiairs oefenen zich in hoogwaardige diagnostiek. Zij leren (neuro)psychologisch onderzoek afnemen, scores interpreteren en beschrijven in een psychologisch verslag. Ook leren zij verschillende intelligentietests kennen en gebruiken, alsmede neuropsychologische taken voor het onderzoeken van onder andere aandacht en executieve functies, en persoonlijkheidstests of vragenlijsten voor het onderzoeken van sociaal emotioneel functioneren, persoonlijkheid en/of coping vaardigheden. Als stagiair neem je over het algemeen deel aan multidisciplinair teamoverleg en patiëntbesprekingen. Tijdens de stage ligt de nadruk sterk op diagnostiek en psychologisch onderzoek. In de stages bij de volwassenteams is er gelegenheid tot het afnemen van uitgebreid neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Er zal mogelijk ook gelegenheid zijn om mee te kijken bij intakegesprekken, anamnesegesprekken en adviesgesprekken en met (groeps)behandeling. Hierop ligt echter niet de nadruk en in overleg met de stagiair wordt bekeken wat mogelijk is op de afdeling waar de stagiair gaat werken. In het team voor kinderen met selectief mutisme is er, behalve de gelegenheid tot het afnemen van psychologisch onderzoek bij jonge kinderen, ook gelegenheid tot het meedoen met intakegesprekken, anamnesegesprekken en adviesgesprekken. Daarnaast kun je als stagiair meekijken met behandelingen of een behandeling uitvoeren. Dat laatste is alleen mogelijk als de gelegenheid zich voordoet tijdens de stage en als de stagiair over voldoende vaardigheden beschikt om dit onder supervisie uit te voeren. Er is een ruim aanbod van scholingsbijeenkomsten, klinische lessen, discussiebijeenkomsten en presentaties waaraan de stagiair kan deelnemen. Zo houdt het psychologenteam studiebijeenkomsten waarin een onderwerp wordt besproken. Er is een wekelijkse bijeenkomst voor de gehele afdeling waarin telkens een onderwerp uit de actualiteit van de zorg wordt gepresenteerd, een wetenschappelijk onderzoeksproject of een nieuwe ontwikkeling op het gebied van diagnostiek of behandeling. Er zijn bijeenkomsten waarin een patiënt met een ingewikkeld probleem wordt besproken en er zijn themabijeenkomsten op het gebied van klinische zorg of wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt de mogelijkheid om ruimschoots van dit onderwijsaanbod gebruik te maken. Tijdens de stageperiode is het mogelijk om de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP of de NVO Basisaantekening diagnostiek te behalen.

Afdeling

Op de afdeling Psychiatrie worden kinderen, jongeren en volwassenen gezien. Op de website van het UMC Utrecht vind je meer informatie over de afdelingen: http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum (plak de url in je browser). Vanaf augustus en/of september 2019 zijn er vacatures voor stagiaires bij een van de volwassenteams. Hier worden veelal patiënten aangemeld met (een vermoeden van) bipolaire stoornissen; depressie en angst; psychose of schizofrenie. De stage is geschikt voor studenten klinische psychologie of neuropsychologie. Het betreft een stage van acht of tien maanden. Daarnaast zijn er stagevacatures bij de poliklinische jeugdteams, bijvoorbeeld bij het team waar kinderen worden aangemeld met een vermoeden van selectief mutisme. Het gaat hierbij veelal om jonge kinderen (meestal tussen de 4-8 jaar) en soms oudere kinderen of jongeren. Deze stages zijn geschikt voor studenten orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie. Het betreft een stage van acht tot tien maanden. Je kunt ook stagelopen op de polikliniek voor kinderen en jongeren, op de dagbehandeling of kliniek voor kinderen (6-12 jaar). Hier worden vooral kinderen en jongeren gezien met (een vermoeden van) ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme of ADHD. Deze stages zijn geschikt voor studenten neuropsychologie, klinische psychologie, orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie. Het betreft een stage van acht of tien maanden. De stages van acht maanden zijn van augustus 2019 t/m eind maart 2020. De stages van tien maanden starten begin september 2019 en duren tot eind juni 2020. Belangrijk: Geef bij de sollicitatie duidelijk aan of je solliciteert voor een stage in het volwassenteam of in een van de jeugdteams (en op welke afdeling). Vermeld jouw voorkeur in de regel ‘betreft’ boven aan de sollicitatiebrief.

Profiel

Je volgt een masterstudie orthopedagogiek of psychologie aan een universiteit en je staat gedurende de gehele stageperiode ingeschreven. Het is een pre als je ervaring hebt met sociaal werk of mensen uit de doelgroep, bijvoorbeeld tijdens een vooropleiding of vrijwilligerswerk.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum van de vacature maken we binnen vier weken een selectie van de kandidaten die worden uitgenodigd voor de sollicitatieprocedure. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is het niet mogelijk om van te voren contact op te nemen voor meer informatie over de procedure. Het UMC Utrecht heeft helaas geen mogelijkheden om een stage- of reiskostenvergoeding te bieden. In overleg kunnen de mogelijkheden voor het schrijven van een thesis of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek verkend worden, zie hiervoor ook de website: https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Opleidingen/Wetenschappelijke-stages

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met de contactpersoon mevrouw dr. Kirsten Smeets, GZ-psycholoog via telefoonnummer 088 75 574 70 of e-mail k.c.smeets@umcutrecht.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geen geschikte vacature?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.