Werken bij UMC Utrecht
menu

Ontwikkelingsmogelijkheden

Het UMC Utrecht wil medewerkers in hun ontwikkeling stimuleren. Dat doen we door je te ondersteunen met de opleidingsmogelijkheden. Waardoor je wordt ondersteund bij de uitoefening van je huidige functie, en je je al voorbereidt op een volgende uitdaging binnen de organisatie. Naast scholing bieden we vooral ook ruimte voor groei en ontplooiing. Maar we doen meer. We geven ook sturing aan je ontwikkeling. Dat gebeurt onder meer via een doelgericht beoordelingsbeleid. Als medewerker voer je met je leidinggevende ieder jaar ten minste één planningsgesprek (waarin afspraken worden gemaakt voor het komende beoordelingsjaar), een voortgangsgesprek (waarin de stand van zaken van de afgesproken doelen wordt besproken) en een beoordelingsgesprek (waarin bekeken wordt of de doelstellingen zijn bereikt). Gedifferentieerd belonen maakt deel uit van de systematiek.

Opleidingsmogelijkheden

De juiste opleiding kan je in je huidige functie ondersteunen en je voorbereiden op een volgende functie in de organisatie. Binnen het UMC Utrecht, een kennisintensieve organisatie, is aandacht en budget voor opleidingen. De visie op opleidingsbeleid is ondersteuning in het functioneren van medewerkers en hen de nodige bagage bezorgen voor het vervolgen van hun loopbaan binnen de organisatie. Elke cursus moet passen binnen het totale opleidingsplan en aansluiten op de afspraken die gemaakt zijn in de plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.

Loopbaanbeleid

Het UMC Utrecht streeft naar een goede balans tussen de functie en de mogelijkheden van de medewerker. Beleid dat de kwaliteiten van medewerkers uit de verf laat komen, past bij het ambitieniveau van het UMC Utrecht en bij onze drie kernwaarden: zorgen voor mensen, kennis delen en grenzen verleggen.

Voorwaarden voor loopbaanbeleid zijn:

  • ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden
  • loopbaanadvies
  • goed leiderschap
  • een medewerker die actief zijn doelen wil realiseren.

Onze visie op loopbaanbeleid

Een loopbaan omvat alle stappen uit iemands werkende leven. Loopbaanbeleid gaat dus niet alleen over hoe medewerkers hogerop in de organisatie komen, maar ook over verandering van functie op eenzelfde of lager niveau. Voor alle medewerkers is het van belang dat zij zich op hun plek voelen in het UMC Utrecht. Loopbaanbeleid heeft dus betrekking op alle UMC-medewerkers. Het UMC Utrecht streeft naar een balans tussen de uitdagingen van de omgeving en de mogelijkheden van de medewerker. Het UMC Utrecht wil zich inspannen om medewerkers kansen te geven zich te ontwikkelen en ontplooien. De leidinggevende en de medewerker geven het loopbaanbeleid vorm. ​Als medewerker sta je nooit stil en ontwikkel je je continu. De directie P&O ondersteunt, stimuleert en begeleidt de medewerkers in de vorm van ontwikkelen door middel van het portaal LEV. Het portaal bevat testen en oefeningen, informatie en hulpmiddelen rondom de thema’s duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en loopbaanontwikkeling. Daarnaast is er een groot aanbod van online trainingen van Goodhabitz en kan de medewerker in gesprek gaan met een e-coach.  ​

Begeleiding, advies en ondersteuning bij herplaatsingstrajecten

Het UMC Utrecht heeft een herplaatsingsbeleid voor medewerkers met een vaste aanstelling die met ontslag bedreigd zijn. De mobiliteitsadviseurs van directie P&O afdeling Mobiliteit begeleiden, adviseren en bieden ondersteuning bij herplaatsingstrajecten.  Zij voeren actief loopbaanbeleid, passend bij het bij het ambitieniveau van het UMC Utrecht en bij de drie kernwaarden: zorgen voor mensen, kennis delen en grenzen verleggen. De mobiliteitsadviseurs streven naar een goede balans tussen functies en de mogelijkheden van de medewerkers, nu én in de toekomst.​

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.