Werken bij UMC Utrecht
menu

Verpleegkundig specialist diabetes, Irene IJgosse​

Gezondheidszorg anno nu biedt andere mogelijkheden dan de gezondheidszorg 20 jaar geleden. De rolverdeling tussen patiënt en behandelaar is ook veranderd. Dankzij nieuwe technieken en steeds mondiger en beter geïnformeerde patiënten, denken patiënten inmiddels mee over hun behandeltraject en communiceren zij gelijkwaardiger met hun zorgverlener. Het UMC Utrecht ziet dit als een kans en wil de veranderingen graag in het voordeel van patiënt én arts gebruiken. Maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Verpleegkundig specialist diabetes Irene IJgosse en ervaringsdeskundige Remmert de Roos delen hun ervaringen.

De patiënt als expert van het eigen lichaam

“Diabetes is een chronische ziekte waarvan de patiënt nooit vakantie kan nemen”, zegt Irene IJgosse, verpleegkundig specialist diabetes in UMC Utrecht. “Wat de patiënt ook doet, hij moet bij alles voortdurend nadenken. Moet ik een vingerprik doen, extra insuline gebruiken of juist iets nemen omdat mijn glucosegehalte te laag zit. Als professionals hebben we daarin een ondersteunende taak, maar we vinden het heel belangrijk dat de patiënt zelf ook aangeeft waar de eigen behoeftes liggen. Diabetespatiënten zijn steeds meer experts van hun eigen lichaam geworden. Daarbij is het belangrijk om als professional de patiëntbeleving centraal te stellen en om de patiënt te helpen om zijn doelen te bereiken.” Zo is er een situatie van ‘shared decision making’ ontstaan, waarin zowel patiënt als professional een rol hebben.

Tools om de ziekte zelf te managen

Innovaties op technisch gebied geven patiënten nu zelf de tools om hun ziekte te managen. Een voorbeeld zijn moderne diabeteshulpmiddelen waarbij je veel informatie kunt krijgen over de diabetes van een patiënt. Irene zegt daarover: “De patiënt kan die informatie via software doorsturen naar de behandelaar. In de behandeling willen we graag dat de patiënt zoveel mogelijk het heft in eigen handen neemt. Hierbij is het van belang wat de eigen wensen en mogelijkheden van de patiënt zijn. We kijken samen naar wat haalbaar is, in hoeverre wij je daarin kunnen helpen en jij jezelf daarin kunt helpen. Wat dat betreft zijn persoonlijke doelen leidend in het gebruik van apparatuur en softwareprogramma’s.”

Hoe Remmert de grip op z’n leven terugkreeg

Een goed voorbeeld van een patiënt die alle mogelijkheden optimaal benut om de grip op zijn leven terug te krijgen is Irene’s patiënt, Remmert de Roos. Remmert: “Drie jaar geleden stond ik op het punt om als patiënt weg te gaan uit het UMC Utrecht. Tot die tijd had ik een diabetesverpleegkundige die me begreep. Ze was goed. Maar zij ging weg. Toen heb ik gezegd: “Als zij weggaat, ga ik naar een ander diabetescentrum. Helemaal opnieuw beginnen.” Opeens kwam ik haar weer tegen in het ziekenhuis. Ze ging zich verder specialiseren op diabetesgebied. Ik besloot te blijven.”

Ommekeer

“Vanaf dat moment maakten we enorme slagen vooruit. Door een beter begrip van de basale insuline-toediening. En door een zendertje in mijn lichaam dat voortdurend de glucose in mijn lichaamsvocht meet. Toen ik op advies van mijn diabetesverpleegkundige over die continue meting kon beschikken, dacht ik: wauw, nu gaan we er komen. Uiteraard gebeurde dit in overleg met de diabetoloog. Die zie ik twee tot drie keer per jaar, terwijl ik mijn verpleegkundige één à twee keer per maand zie. Zij is echt de spin in het web van het behandelend team, waar ook een diëtiste deel van uitmaakt. Aan dat zendertje heb ik een enorme hulp. We zijn nog steeds aan het finetunen, maar ik kan weer als een normaal mens functioneren. De kwaliteit van mijn leven is zo gigantisch verbeterd.”

Interdisciplinaire finetuning

Het finetunen van diabetes met behulp van devices is een proces waarbij een heel team van professionals betrokken is. Irene IJgosse: “Samen met alle endocrinologen, het verpleegkundig team, diëtisten, artsen in opleiding maken we een aanzet van hoe we met een nieuw device willen omgaan. Drie maanden later bekijken we op basis van ervaringen met patiënten opnieuw of en hoe we dit bij moeten bijsturen. Die samenwerking heeft voor mij een enorme meerwaarde en het houdt het werk altijd spannend.”

 

 
 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.