Werken bij UMC Utrecht
menu

Caroline (1983) mbo-v trainee op een chirurgische afdeling, 36 uur

Van Afrika naar Friesland

Oorspronkelijk kom ik uit Afrika, maar ik ben al acht jaar in Nederland. Na mijn vooropleiding ben ik naar het Friesland College gegaan. Eerst voor verzorgende IG, vervolgens heb ik de opleiding voor verpleegkundige gedaan. Ik heb veel verschillende stages gelopen, zowel in verzorgingstehuizen als in ziekenhuizen. Mijn laatste stage was op een chirurgische shortstay leerafdeling.

Ambitie

Tijdens mijn opleiding was ik al bezig met wat ik daarna zou gaan doen. Op internet las ik: het UMC Utrecht investeert veel in onderzoek en opleidingen, de patiënt staat centraal en er zijn doorgroeimogelijkheden. Bovendien kun je er verschillende cursussen volgen die het ziekenhuis voor zijn rekening neemt. Ik ben een ambitieus persoon en zag een traineeship als een goede kans om te solliciteren naar een plek in een academisch ziekenhuis.

Plannen én uitvoeren

Er zijn hier verschillende specialismen zoals plastische chirurgie, orthopedie en trauma. Je hebt te maken met pre- en postoperatieve zorg voor patiëntencategorieën met een verschillende complexiteit. Als verpleegkundige moet je die zorg plannen, uitvoeren en evalueren. Daarnaast moet je kennis hebben van zaken als wondbehandeling, protocollen, opname en ontslag. Je hebt dus een coördinerende en uitvoerende rol binnen het totale zorgproces.

Drukke werkdag

Aan het begin van je werkdag neem je de zorgdossiers door en deel je medicijnen uit. Vervolgens lopen de artsen hun ronde. Daarna bereid je patiënten voor die naar de operatiekamer gaan, of je verzorgt hun wonden als ze er vandaan komen. Tussendoor voer je nog belangrijke controles uit, bespreek je hoe ver iedereen is en plan je de pauzes volgens verschillende shifts. Na de lunch is er regelwerk te doen, bijvoorbeeld voor de ontslagen. Maar je begint ook alvast met de rapportage voor de volgende ploeg verpleegkundigen. Pas als zij precies weten wat er allemaal is gebeurd, draag je de dienst over. Een werkdag is om voor je het weet.

Dankbaar werk

Het is een drukke baan, er is altijd wat te doen. En als het iets rustiger is, ga je een collega helpen. Uiteindelijk gaat het hier om zieke mensen, dat zijn geen robots. Als verpleegkundige sta je dichtbij, dat is dankbaar werk. Patiënten zijn vaak echt blij dat je voor ze klaarstaat. Help je iemand die weer beter wordt, dan voelt dat altijd als ‘mission accomplished’.

Irene (1981) senior verpleegkundige afdeling Longziekten, 36 uur

Terug naar de longafdeling

Na het Gymnasium heb ik hbo-v gedaan. Er was een stageovereenkomst met het UMC Utrecht, hierdoor heb ik een aantal afdelingen gezien. Ik begon op de longafdeling. Later heb ik aangegeven dat ik daar wel terug wilde komen en dat is gelukt. Na een jaar kreeg ik een vast contract en heb ik de opleiding pulmonologie gevolgd. Weer een jaar later werd ik senior verpleegkundige. Mijn aandachtsgebied op de afdeling is longtransplantatie, daarvoor volg ik nu een gerichte opleiding in Groningen.

Extra taken

Naast lichamelijke verpleging geven we ook veel psychosociale begeleiding en regelen we van alles: administratie, thuiszorg, plaatsing in een verpleeghuis en de aanvraag van hulpmiddelen. Als senior heb je in de patiëntenzorg dezelfde kennis en taken als andere afdelingsverpleegkundigen. Je hebt wel extra verantwoordelijkheden en functies, zo hou je het overzicht over het verloop van de opname van een aantal patiënten. Verder werken we twee dagen per maand specifiek aan de kwaliteitszorg, die tijd benutten we bijvoorbeeld om de zorgmappen up to date te houden. Daarin worden alle protocollen en kennis rond een bepaald ziektebeeld gebundeld. Daarnaast organiseren we werkgroepen voor verbeterpunten, voeren we pilot-projecten uit en bereiden we nieuwe zorgtrajecten voor, zoals het geven van chemokuren op de afdeling zelf. Ook onderzoeken we nieuwe kennis en ontwikkelingen en vatten deze samen. Daarmee is deze informatie snel en makkelijk toegankelijk voor collega’s. En natuurlijk werk je nieuwe mensen in en begeleid je studenten.

Verkeerd beeld

Mensen denken vaak dat hier alleen maar oude, hoestende mensen liggen. Dat is écht een verkeerd beeld! We verplegen mensen met diverse longziekten, ook heel jonge mensen. Er is niet alleen veel variatie in ziekten, maar elke patiënt is ook anders en heeft zijn eigen verhaal. Naast alle kennis die je opdoet maakt dat het werk heel afwisselend. Niet altijd makkelijk, je maakt heftige dingen mee. Maar je vangt elkaar op door erover te praten.

Kritisch en gezellig

Ik werk in een ontzettend goed team. Jong, maar kritisch. We leggen de lat hoog en stimuleren elkaar om over dingen na te denken. Maar het is ook heel gezellig, er wordt veel gelachen. We gaan regelmatig samen uit eten, hebben zelfs de Zuiderzeeroute gefietst en een weekend in de Ardennen gekampeerd.

Ruim scholingsbudget

Je kunt altijd een verzoek doen om een nieuwe opleiding te volgen of een congres te bezoeken. Dat kun je in beoordelingsgesprekken aangeven, er wordt dan heel serieus naar de mogelijkheden gekeken. Er is ook een ruim scholingsbudget. Naast de genoemde opleidingen ben ik bijvoorbeeld naar een congres geweest voor longverpleegkundigen in het astmacentrum van Davos. Ik heb me tot dusver echt ontwikkeld!

Bekijk onze actuele verpleegkunde vacatures.

Josephine (1982) senior verpleegkundige afdeling Stemmingsstoornissen, divisie Hersenen, 36 uur 

Van bakkerij tot senior verpleegkundige

Na mijn havo-diploma heb ik eerst een jaar in een bakkerij gewerkt, daarna ben ik met hbo-v duaal begonnen bij Hogeschool IJsselland in Deventer. Na het eerste jaar heb ik mijn studie voortgezet op de Hogeschool Utrecht. Zo ben ik in contact gekomen met het duaal leer-werktraject binnen het UMC Utrecht. Na mijn studie ben ik eerst gaan reizen en bij terugkomst ben ik als oproepkracht gaan werken op de afdeling van mijn afstudeerrichting: Stemmingsstoornissen. Vervolgens werkte ik daar in vast dienstverband en sinds juli 2007 ben ik senior verpleegkundige, een nieuwe functie.

Geen nummer

Ik was een kleiner ziekenhuis gewend, maar de grootte van het UMC Utrecht viel me uiteindelijk mee. Elke divisie of afdeling vormt een organisatie op zich, zodat je geen nummer bent. Bovendien heb je in een academisch ziekenhuis veel complexe patiëntencategorieën. Daardoor vindt er veel onderzoek plaats en zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden. Het ziekenhuis blijft zich ontwikkelen, de invoering van functiedifferentiatie is daar een goed voorbeeld van. Hierdoor kon ik solliciteren op de functie van senior verpleegkundige.

Kennis en creativiteit

Als verpleegkundige behandel, observeer en begeleid ik patiënten met psychiatrische stoornissen, zoals klassieke en psychotische depressie. Je voert individuele begeleidingsgesprekken, leidt verschillende groepen en teamoverleg over het beleid. Verder geef je steun en voorlichting aan familieleden en begeleid je leerlingen. Het is heel divers. Werken in de psychiatrie betekent dat je zowel je kennis als je creativiteit moet inzetten.

Elke dienst is anders

In mijn nieuwe functie heb ik een meer coördinerende rol gekregen, waarbij ik verantwoordelijk ben voor overstijgende taken. De afwisseling tussen patiëntenzorg en kwaliteitszorg maakt mijn werk heel afwisselend. Elke dienst verloopt anders en kent onverwachte situaties.

Multidisciplinair team

Als verpleegkundige heb je een groot aandeel in de behandeling van een patiënt, maar uiteindelijk werk je binnen de psychiatrie in een breed, multidisciplinair team. Om die reden heb ik ook voor dit specialisme gekozen. Je hoort meningen vanuit verschillende disciplines, van collega’s met andere kennis, inzichten, leeftijden en ervaringen. Dat is leerzaam en daardoor erg leuk. Maar er is ook humor en grote onderlinge betrokkenheid tijdens minder prettige situaties.

Goed leerklimaat

Bij onze divisie bespreek je met de leidinggevende wat je wensen zijn. Deelname aan trainingen wordt erg gestimuleerd, de wisselwerking tussen zorg en onderwijs is voortdurend aanwezig bij alle disciplines. Het zit in de cultuur, iedereen is erop ingesteld. Dat zorgt voor een goed leerklimaat. Zelf heb ik meerdere interne en externe cursussen gedaan, zoals Werkbegeleiding en Groepsdynamica. Sommige trainingen zijn zelfs verplicht. Agressiehantering bijvoorbeeld, want je hebt hier ook met incidenten te maken. Binnenkort neem ik onbetaald verlof voor een nieuwe reis. Als ik terugkom, wil ik mijn functie graag voortzetten en hierin nog verder ontwikkelen.

Bekijk onze actuele verpleegkunde vacatures.

Krissie (1982) Senior verpleegkundige binnen de zorglijn Psychotische Stoornissen, 32 uur 

Overstap

Ik studeerde psychologie in Utrecht. Daarnaast had ik een bijbaan als woonbegeleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg, dat vond ik eigenlijk leuker. Daarom ben ik overgestapt naar hbo-v. Tijdens mijn studie had ik al gewerkt op de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Voor mijn laatste stage raadde een docent deze zorglijn aan in het UMC Utrecht, hier ben ik uiteindelijk doorgegroeid naar senior verpleegkundige.

Goede zorg en zelfontwikkeling

Ik wist al wat een verpleegkundige zoal doet binnen de psychiatrie, maar het viel me op dat je veel te zeggen hebt binnen het multidisciplinaire team. Je inbreng wordt echt gewaardeerd. De werkdruk kan hoog zijn, maar je krijgt hier over het algemeen de kans om patiënten goede zorg te bieden én om jezelf te ontwikkelen via allerlei cursussen.

Vertrouwen

Mijn functie is veelzijdig. Je hebt de patiënten, veelal jonge mensen die een (eerste) psychose doormaken. Ze zijn erg verward en hebben sturing nodig bij de indeling van hun dag. Iedere patiënt is anders en vraagt om een persoonlijke benadering. Daarnaast verstrekken we medicatie, dat is soms lastig. Patiënten met een psychose zijn vaak achterdochtig. Het is soms een hele toer om hun vertrouwen te winnen.

Seniortaken

Samen met een verpleegkundige bewaak ik het verpleegkundige zorgproces van een aantal patiënten. Daar komt veel bij kijken, je brengt hun zorgbehoefte en psychotische symptomen in kaart. Je onderhoudt contact met familie en naasten en geeft ook aan hen psycho-educatie. Je bezoekt soms zelfs patiënten thuis om allerlei zaken voor ze te regelen. Je schrijft verslagen over hun functioneren, maakt verpleegplannen en verzorgt de overdracht richting nazorg. Daarnaast coach ik nieuwe collega’s en begeleid ik regelmatig leerlingen.

Educatie

Namens de afdeling zit ik in een werkgroep die standaardverpleegplannen ontwikkelt. Ik verzorg een onderdeel in de traineescholing van de divisie Hersenen en geef soms gastlessen op scholen over psychiatrie. Dan zijn er nog de klinische lessen, agressietrainingen en casusbesprekingen. Die woon ik zoveel mogelijk bij. En ik volg ook nog de docentenopleiding Verpleegkunde in mijn eigen tijd.

Plannen

Soms mis ik onderlinge feedback op de afdeling. Daarom zet ik nu met twee collega’s een intervisieproject op, zo kunnen we meer van elkaar leren. Ik wil graag in deze functie blijven werken. Daarbij hoop ik in de toekomst meer met mijn opleiding te doen, bijvoorbeeld door gastlessen te geven.

Bekijk onze actuele verpleegkunde vacatures.

Jacolien (1976) senior verpleegkundige op afdeling Kikker in het WKZ, 34 uur

Veel praktijkervaring

Na mijn havo ben ik hbo-v duaal gaan doen, werken en leren dus. Voor mijn praktijkonderdelen solliciteerde ik bij het UMC Utrecht. Vanaf het tweede leerjaar werk je in het ziekenhuis, afgewisseld met schoolperioden. Elk jaar zit je op een andere afdeling, bovendien doe je een externe stage in een ander werkgebied dan een ziekenhuis. Voor mij was dat een psychiatrische instelling in Laren. Op deze manier krijg je veel praktijkervaring.

Kinderverpleegkunde

Tijdens het laatste jaar kies je een differentiatierichting. Ik koos voor kind-, kraam- en jeugdzorg en werd op de afdeling Kikker in het WKZ geplaatst. Dit beviel zó goed, dat ik meteen de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige heb gedaan. Daarna ben ik hier aan de slag gegaan en sinds oktober 2006 ben ik senior verpleegkundige.

Zorgcontinuïteit en -verbetering

Er zijn nu zeven senior verpleegkundigen op de afdeling. Samen bewaken we het proces en de continuïteit van de zorg, met name voor ‘langdurige liggers’. Je verzorgt kinderen van nul tot achttien jaar, dus je hebt ook te maken met ouders. Ze zijn een groot deel van de dag bij hun kind en worden nauw betrokken bij de zorg en afspraken. Eén van de ouders kan hier ook blijven slapen. Verder werken we veel aan de verbetering van de zorg, dat doe je in overleg met verschillende disciplines. Dit alles bij elkaar maakt mijn baan heel afwisselend.

POP

We werken hier met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Hierbij stel je met je leidinggevende bepaalde leerdoelen vast. Zo kun je gericht verder groeien, bijvoorbeeld door cursussen te volgen. Toen één van de senior verpleegkundigen met zwangerschapsverlof ging, heb ik gevraagd of ik haar mocht vervangen. Ik liet weten dat ik een leertraject richting senior verpleegkundige wilde volgen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan, en met succes.

EPD

Voorlopig heb ik geen verdere plannen, ik kan nog doorgroeien in deze functie. Op dit moment zit ik in een werkgroep die zich bezighoudt met het Elektronisch Patiëntendossier. In de toekomst zullen alle patiëntgegevens elektronisch worden verwerkt. Maar hoe gaat het EPD eruitzien? Wordt het werkbaar voor alle collega’s? Voor ons als verpleegkundigen zijn dat belangrijke vragen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.