Werken bij UMC Utrecht
menu
Vacaturenummer: 2021/0909
Reageren tot en met: 16 mei 2021
Niveau: Wo
Dienstverband: Onbepaalde tijd
Diensttijd: 36 uur

Momenteel is het UMC Utrecht op zoek naar een medisch wetenschappelijk divisiemanager (MWDM) voor de divisie heelkundige specialismen (dHS). Een eindverantwoordelijke positie in een divisie, die zich onderscheidt door innovaties en tevens een hoogwaardig pakket van onderwijs en opleidingen verzorgt. De MWDM draagt bij aan de versterking van de positionering van het UMC Utrecht. De MWDM geeft adequate sturing aan de divisie op het terrein van zorg, onderzoek, onderwijs en opleidingen, in nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de divisiemanager en leden van het leiderschapsteam. De leden van de divisieleiding staan niet in een hiërarchische, maar in een collegiale verhouding tot elkaar. Daarnaast draagt de divisie zorg voor integraal management & accountability om daarmee het gehele UMC Utrecht te versterken en neemt de divisieleiding deel aan actiegerichte overleggen onder hoger management. Het beleggen van het voorzitterschap bij de MWDM of de divisiemanager (DM) wordt nader bepaald. De voorzitter van de divisie is eindverantwoordelijk, maakt deel uit van het Strategisch Overleg van het UMC Utrecht en is agenda-lid van het Operationeel UMC overleg. De MWDM en de divisiemanager vallen direct onder de raad van bestuur. De leidinggevende heeft binnen de raad van bestuur het aandachtsgebied operationele zaken. De MWDM wordt voor 100% van de tijd aangesteld als manager en besteedt ten minste 0,7 fte aan zijn/haar managementtaken. De overige werkzaamheden kunnen behalve aan managementtaken ook aan bijvoorbeeld onderwijs, onderzoek of zorg worden besteed.

Wat doet de medisch wetenschappelijk divisiemanager:

 • geeft adequate sturing op het terrein van onderzoek, onderwijs en opleidingen;
 • ontwikkelt een strategische koers voor de divisie, binnen de visie/strategie van het UMC Utrecht;
 • ontwikkelt in samenwerking met collega medisch wetenschappelijk divisiemanagers en in nauwe afstemming met de managers onderzoek, de managers onderwijs en speerpuntvoorzitters een visie op medische zorg;
 • stelt integraal divisiebeleid op binnen de vastgestelde kaders van de directies; vertaalt dit beleid in jaarlijkse managementcontracten. Is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring;
 • geeft leiding aan medisch/wetenschappelijke afdelingshoofden. Stimuleert een ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin het veilig is om feedback te geven en zaken bespreekbaar te maken.
 • inspireert en draagt de UMC kernwaarden uit in woord en daad (betrokken en gedreven, vernieuwen en nooit uitgeleerd, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen). Stimuleert continue verbeteringen vanuit patiënten-/klantbehoefte.
 • initieert en/of participeert in en/of leidt (projectmatige) initiatieven, op divisie of UMC Utrecht-niveau als ook (inter-) nationaal;
 • adviseert de raad van bestuur over strategie en beleid voor het UMC Utrecht als geheel.
 • onderhoudt interne en externe (nationaal en internationale) relaties.

Afdeling

De divisie heelkundige specialismen (dHS) is samengesteld uit de snijdende specialismen van het UMC Utrecht; algemene heelkunde, anatomie, keel-, neus- oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied, kinderchirurgie, mondziekten kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, traumatologie, urologie en vaatchirurgie.

De medisch wetenschappelijk manager geeft richting en begeleidt de positiebepaling van deze heelkundige specialismen op tal van operationele terreinen binnen de organisatiestructuur van het UMC Utrecht enerzijds en binnen de realiteit van het wijzigende socio-economische krachtenveld rondom universitaire geneeskunde anderzijds. Dit in nauwe samenwerking met de collega-divisiemanager, het leiderschapsteam en het bedrijfsbureau.

Uitgangspunten zijn onderlinge verbinding van de afdelingen van de dHS en het bestendigen van de positie van de dHS in het UMC Utrecht en in het bestel, in de regio en in het land.

Thema’s als: complexe multidisciplinaire zorg, translationele- en klinische research en opleiding/onderwijs zijn beeldbepalend; inherent hieraan regioregie, zorgsubstitutie en identiteitsgebonden keuzes.

Profiel

De medisch wetenschappelijk divisiemanager (MWDM) voor dHS is een gedreven senior manager of ervaren bestuurder met ruime ervaring in een complexe grote zorgorganisatie. Een arts, gepromoveerd of hoogleraar met een wetenschappelijke staat van dienst met erkende internationale autoriteit. Het is van belang om in staat te zijn de verbindende schakel te vormen tussen disciplines en afdelingen, over divisies en instellingsgrenzen heen.

Je beschikt over strategische kwaliteiten op het gebied van cultuur en bestuurlijke besluitvorming. Ervaring met transformaties en het hiermee in samenhang doorvoeren van organisatie veranderingsprocessen waarbij je mensen kunt meekrijgen in veranderingstrajecten zie je als een uitdaging en heb je succesvolle trackrecord op dit terrein.

Als persoon ben je een verbindende schakel in een groot en divers leiderschapsteam en breng je en kan je executie creëren. Je kunt mensen meekrijgen in veranderingstrajecten, je overtuigt op basis van inhoud en persoonlijk gezag. Je beschikt over de sensitiviteit om organisatiebelangen goed te kunnen inschatten en zoekt naar verbinding tussen afdelingen en medewerkers, ook waar belemmeringen of tegenstellingen niet altijd aan de oppervlakte liggen. Buiten de divisie is deze verbinding essentieel naar aanpalende divisies en directies, alsmede de externe partners zoals CMH en PMC.

Je draagt zorg voor optimale verbinding tussen inhoud, proces en resultaat. Je hebt oog voor veranderingen in de maatschappij en bent in staat om daar proactief op in te spelen. Kansrijke elementen uit maatschappelijke en technische ontwikkelingen worden daarbij vertaald en geïmplementeerd in de organisatie.
Als persoon heb je een heldere stijl van communiceren en weet je onderstromen het hoofd te bieden. Je bent diplomatiek en tactvol. Je vervult een voorbeeldrol en je herkent je in de vastgestelde generieke UMC leiderschapscompetenties en de specifieke competenties voor de divisieleiding. De generieke leiderschapscompetenties zijn: patiënt-/klantgericht, samenwerken, mensgericht, vernieuwen, resultaatgericht.

 • De aanvullende leiderschapscompetenties voor divisiemanagement zijn:
  Omgevingsoriëntatie: is op de hoogte van vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en zet deze kennis effectief in voor de patiënt en de organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: vindt een goede afstemming tussen eigen belangen en die van de ander, waarbij steeds het organisatiebelang voorop staat.
 • Coachen: ondersteunt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Ondernemerschap/initiatief: signaleert kansen en mogelijkheden en handelt daarnaar, durft hierbij verantwoorde risico’s te nemen.
 • Besluitvaardigheid: neemt beslissingen als de situatie daar om vraagt, hakt knopen door en schept duidelijkheid.

Mocht je behoefte hebben aan het toegestuurd krijgen van een uitgebreider profiel wat voor deze functie is opgesteld, dan kun je contact opnemen met Bianca Keil (Senior P&O adviseur) via B.Keil@umcutrecht.nl of 06 55 23 43 99.

Het salaris voor deze (36 uur) functie bedraagt maximaal € 15.117,00 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Het betreft een vaste arbeidsovereenkomst.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC). Wij bieden onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden. Bekijk onze arbeidsvoorwaarden en diverse extra's.

Meer informatie

Gebruik voor solliciteren de knop ‘solliciteer’. Heb je vragen over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de contactpersoon: Anouk Vermeer, Lid raad van bestuur, telefoonnummer: 06 55 23 43 99, e‑mail: A.deBoer-22@umcutrecht.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

*LI-UMC

Geen geschikte vacature?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.