Werken bij UMC Utrecht
menu
Vacaturenummer: 2021/0622
Reageren tot en met: 4 maart 2021
Niveau: Hbo
Dienstverband: Onbepaalde tijd
Diensttijd: 32 - 36 uur

De Projectleider Informatiemanagement voert werkzaamheden uit binnen de kaders zoals gesteld vanuit het beleid en rapporteert aan de informatiemanager. De kaders worden gesteld door het centrale beleid van de organisatie, divisie en afdeling alsmede door de gebruikerswensen en/of de projectopdracht. Ook worden er werkzaamheden verzorgt op het gebied van functioneel beheer, w.o. het formuleren de controle en toewijzing van autorisaties. Het beoordelen en indienen van wijzigingsverzoeken en melden van incidenten. Alles nauw overleg met collega's, de informatiemanager en de zorgprofessionals. Communiceert hierover naar eindgebruikers en/of centrale diensten. De medewerker houdt ontwikkelingen en innovaties op het vakgebied met betrekking tot de informatievoorziening in de gezondheidszorg, onderzoek en het onderwijs bij. Vertegenwoordigt in verschillende overleggen, de divisie samen met, of namens collega's en de informatiemanager.


Ontwikkeling en implementatie:

 • analyseert eisen en wensen van gebruikers en legt deze vast in de eisen (PvE) waaraan informatiesystemen moeten voldoen
 • doet voorstellen voor de vertaling eisen en wensen bij de implementatie en inrichting van de informatiesystemen
 • adviseert aan (medische) professionals t.a.v. aanpassingen in systemen en nieuwe functionaliteit
 • coördineert activiteiten rondom de implementatie van informatiesystemen en eventuele (werk-)proceswijzigingen
 • voert afstemming met andere (zorg)divisies over gemeenschappelijke wensen/verbeteringen
 • voert zelfstandig overleg met in- en externe organisatieonderdelen;
  -instrueert eindgebruikers (artsen, verpleegkundigen, ondersteuners) t.a.v. wijzigingen in zorgapplicaties;
  -initiëren van verbeteringen in zorgapplicaties
 • organiseren en begeleiden acceptatietesten
 • zorgdragen voor het bijhouden van testprotocollen en testgegevens t.b.v. het beoordelen van systeemwijzigingen.

Projectmanagement:

 • stelt projectplannen op inclusief budgettering, fasering, doorlooptijd en kosten
 • het coördineren en de afstemming van werkzaamheden binnen projecten
 • deelnemen aan centrale projecten; hierin divisie belangen behartigen
 • het actief signaleren/rapporteren over voortgang
 • schakelt tijdig en gericht de expertise in van derden
 • neemt deel aan centrale projecten voor de implementatie-, of aanpassing van systemen en fungeert ook hier zo nodig als projectleider.

Beleid:

 • analyseert ontwikkelingen en stelt op basis hiervan tactische beleid voor
 • adviseert over operationeel beleid
 • draagt zorg voert controle op het te volgen beleid
 • ondersteunt bij het opstellen van centrale richtlijnen, normen en standaarden
 • adviseert bij het opstellen van de overeenkomsten en onderhoudscontracten met (externe) leveranciers


Uitvoering

 • vertegenwoordigt de divisie t.a.v. afdelingsbelangen bij diverse centrale gremia
 • ondersteunt bij het aanleveren van managementinformatie (KPI's).

Afdeling

Het Divisiebureau van de DIGD streeft naar een optimale ondersteuning van de primaire en secundaire bedrijfsprocessen binnen de divisie en het speelveld van het UMC Utrecht. Kenmerkend voor het Divisiebureau is de diversiteit aan expertise waardoor een integrale benadering van advies, control en ontwikkeling het mogelijk maakt om toegevoegde waarde te creëren voor het primaire proces.

De hoofdtaken richten zich op advisering rondom vraagstukken binnen de patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek, algemene bedrijfsvoering en de informatievoorziening. De ontwikkeling/formulering, inrichting en het beheer van werkprocessen, beleidsvraagstukken en bijbehorende instrumentarium.

De afdeling Informatiemanagement & ICT streeft naar een optimale ICT en gebruikersondersteuning van de primaire en secundaire processen binnen de divisie met een speelveld van alle afdelingen. Dit in samenwerking met andere organisaties binnen het UMCU, zoals DIT, DH, DIF, MTKF, maar ook met externe leveranciers. De hoofdtaken richten zich op advisering en het (bege-)leiden van projecten rondom de implementatie, en het gebruik van informatiesystemen binnen de domeinen zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering.

Je gaat onderdeel uitmaken van een enthousiast team ICT en IM waarbinnen je mede verantwoordelijk bent voor de dienstverlening "optima forma". Je stemt af en communiceert richting de gebruikers, je collega's en medewerkers van de centrale afdelingen, directies en andere divisies.

Profiel

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het leiden van projecten in de gezondheidszorg en bij voorkeur ook voor onderzoek en in academisch onderwijs en ervaring met de uitdagingen die hierbij spelen.

Kennis van methoden en technieken van projectmanagement (Prince2 en/of SAFE) is een must. Je hebt kennis van informatiesystemen én de primaire processen binnen minimaal een van de genoemde domeinen, ervaring met gebruik van een EPD (HIX) is een pre. Je hebt basiskennis van relevante wet- en regelgeving (w.o. AVG specifiek voor gezondheidszorg) of bereid je hierin te verdiepen. Kennis van UMC standaarden en richtlijnen of ook hier, bereid je in te verdiepen.

Bij voorkeur heb je kennis van, en ervaring met medische terminologie en ervaring in een complexe organisatie. Je weet verbindingen te leggen over hiërarchische structuren heen je bent hiervoor organisatiesensitief.

Je hebt kennis en ervaring met standaard software (Office, MS-SQL, MS-BI), kennis van van beheerprocessen (ITIL3 en OTAP-beheeromgeving) en kennis van, en ervaring met de functioneel beheerprocessen (BISL).

Je hebt een zelfstandige, proactieve, empathische toegankelijke dienstverlenende houding met een groot verantwoordelijkheidsgevoel,

Je bent resultaat- en klantgericht en weet anderen hierin ook te motiveren,
advies-en communicatief vaardig. Je kunt analytisch en abstract denken. Proces- en systeemdenken omzetten in concreet handelen en beleid. Als je onder druk gezet wordt blijf je rustig en in staat om te blijven handelen.
Je bent goed in het begeleiden van (weerstand bij) veranderingen;
vaardig in het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken; initiatiefrijk, nauwkeurig en gestructureerd. Je bent een teamspeler (luistert, draagt ideeën aan, stelt vragen, draagt bij aan positieve sfeer, speelt een actieve rol bij team-overleggen, vervult voorbeeldfunctie). Je bent bereid je te blijven ontwikkelen door het volgen van trainingen en het ontvangen van feedback.

En vriendelijk en aardig bovendien ;-). Kortom dé superbaan voor iemand die zich in de volle breedte in wil zetten met al zijn talent en intelligentie binnen de fijnste divisie van het UMC om voor te werken en die alleen gaat voor de beste gezondheidszorg in de regio.

Het salaris voor deze 32 - 36 functie wordt nader bepaald. Het betreft een vaste arbeidsovereenkomst.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC). Wij bieden onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden. Bekijk onze arbeidsvoorwaarden en diverse extra's.

Meer informatie

Gebruik voor solliciteren de knop ‘solliciteer’. Heb je vragen over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de contactpersoon: Hans Scheffer, Hoofd ICT & Informatiemanagement, Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, telefoonnummer: 0625710604, e‑mail: J.P.H.SCHEFFER@UMCUTRECHT.NL

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

*LI-UMC

Geen geschikte vacature?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.