Werken bij UMC Utrecht
menu

Het Verpleegkundig Convent (VC) geeft verpleegkundigen een stem in het beleid van het UMC Utrecht Verpleegkundige zorg is in het UMC Utrecht overal. Daarom én vanwege het belang dat het ziekenhuis aan kwalitatief hoogwaardige verpleegkunde hecht, is sinds 2000 het Verpleegkundig Convent (VC) actief. Een brede verpleegkundige adviesraad is belangrijk, omdat er in ons ziekenhuis vaak veel verandert en verbetert. VC-leden hebben hierbij een signalerende rol. Het VC geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor verpleegkundigen en verzorgenden in het UMC Utrecht van belang zijn.

Doelstelling

De kwaliteit van de zorg waarborgen en verbeteren. 

Thema's

Het VC is een onafhankelijk adviesorgaan, bemenst door verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, opleiders, leidinggevenden, en managers Zorg. Iedere commissie of werkgroep in het UMC Utrecht waar zorg aan de orde is, is in het VC vertegenwoordigd. En alle thema’s die verpleegkundigen aangaan, passeren geregeld de revue. Van de pure vakinhoud tot communicatie met patiënten of specialisten. Van werkkleding tot professionalisering. Van protocollen tot verbeterprojecten. En van scholingsmogelijkheden tot functiedifferentiatie.

Dag van de Verpleging

Daarnaast organiseert het VC klankbordbijeenkomsten, een symposium op de jaarlijkse internationale Dag van de Verpleging, en iedere maand een openbare bijeenkomst. Daar schuift ook de voorzitter van de raad van bestuur een paar keer per jaar bij aan. Deze meetings zijn toegankelijk voor alle verpleegkundige collega’s in het UMC Utrecht en voor verpleegkundestudenten.

Invloed

Of het VC invloed heeft? Nou en of. Zo neemt het VC deel aan bijeenkomsten voor het vaststellen van de ziekenhuisstrategie en het plannen van conferenties, samen met een top 60 aan beleidsmakers en bestuurders. Het doel van deze bijeenkomsten is om de gezamenlijke koers in te vullen. De ideeën worden ook formeel met de zorgdivisiemanagers gedeeld. De meeste verpleegkundigen worden bereikt via intranet en in het VC-jaarverslag. Veel informatie voor verpleegkundigen staat verspreid op internet en vakbladen; daarom bundelt het VC voor hen berichten in een maandelijkse nieuwsbrief. Verpleegkundigen van binnen en buiten het UMC Utrecht kunnen zich hiervoor aanmelden via het mailadres vc@umcutrecht.nl.

Meer informatie over het Verpleegkundig Convent is te vinden in onderstaande presentatie

VC jaarbeeld 2016

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.